06
Apr

marec mesiac knihy

Skončil sa marec - mesiac knihy a s ním aj ďalšia súťaž na nástenke pri školskej knižnici. Aj súťaž, aj nástenka mali spoločnú tému - KNIHA. Na nástenke si žiaci mohli prečítať rôzne zaujímavosti a rekordy zo sveta kníh, knižníc a kníhkupectiev. Ako "domácu úlohu" mali súťažiaci pospájať mená literárnych postáv s názvami kníh, do ktorých patria. Šťastie sa pri žrebovaní usmialo na L.Dobákovú (5.B), M.Kloptu a K.Kaprála (7.C), L.Kubekovú a L.Veselovskú (6.A).
Ďakujeme tiež všetkým triedam (9.B,8.A, 7.B, 7.C, 6.A), ktoré si pri príležitosti sviatku kníh vyzdobili v tomto duchu aj svoje triedne nástenky...