15
May

Hliadka mladých zdravotníkov

Slovenský červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš každoročne organizuje súťaž Hliadka mladých zdravotníkov. Poslaním súťaže žiakov je overenie teoretických vedomostí a praktických zručností v poskytovaní prvej pomoci. Vedie žiakov k samostatnosti a upevňuje ich záujem o sebavzdelávanie, k poskytnutiu pomoci osobám pri náhlej zmene zdravotného stavu, úrazoch a dopravných nehodách. Žiaci 1.stupňa – „HMZ I.“, ZŠ Bystrická získali 10.05.2018 krásne 3.miesto. Do súťaže sa zapojili základné školy z okresu Ružomberok a Liptovský Mikuláš.
Žiaci mali tri stanovištia:
1. Testy z vedomostí Červeného kríža a poskytovania 1.pomoci
2. KPR – resuscitácia
3. Praktická časť – ošetrenie dvoch pripravených úrazov
Celá akcia sa konala na Námestí osloboditeľov. S dobrým pocitom, s cenami a chuťou o rok sa opäť zúčastniť, sme sa vracali späť do školy.
Hliadka mladých zdravotníkov:
1. Dominika Pažítková
2. Michaela Hricová
3. Johanka Júlia Jaššáková
4. Edis Timur Tikveš
5. Tobias Lengvarský

05zdr

Fotoalbum

Učiteľ ské

Kto je online

We have 14 guests online