28
May

APROGENIÁDA

Tento rok sa v Škole pre mimoriadne nadané deti a gymnázium v Bratislave (ŠPMNDaG) stretli žiaci z Ružomberka, Prešova a Levíc.Už od príchodu do Bratislavy nás čakal zaujímavý program. Po chutnom obede sa žiaci navzájom spoznávali prostredníctvom zoznamovacích aktivít, na základe ktorých sa neskôr podelili do svojich nových rodín. Ďalší deň boli žiaci rozdelení na dve skupiny a vyučovali sa v triedach. Zážitkovou formou absolvovali hodiny chémie, fyziky, biológie, matematiky a nechýbal ani debatný krúžok. Po obede sme strávili čas v nákupnom centre. Podvečer sme sa opäť stretli s rodinami a rozišli sa. Tretí deň nás čakala prehliadka pamiatok s p. uč. dejepisu, ktorá nám poukazovala zaujímavé miesta Bratislavy a zároveň pútavo porozprávala o ich histórii. Po obede čakala žiakov v sade J. Kráľa hra s názvom „Pašovanieˮ, ktorú pre nich pripravili ich stredoškolskí kamaráti.Deň sme zavŕšili premietaním filmov s názvom Movie night. V štyroch triedach sa premietali rôzne žánre filmov a bolo len na žiakoch, čo si vyberú a pozrú. Filmy sa premietali do šiestej hodiny rannej a niektorí zo žiakov vydržali pozerať až do skorého rána. Po náročnej noci nadišiel čas lúčenia. Hoci pobyt nebol dlhý, zrodili sa tu mnohé nové priateľstvá a žiaci si so sebou odniesli množstvo nových zážitkov, na ktoré nikdy nezabudnú.

08

Fotoalbum