29
May

Medzinárodný deň mlieka

Túto udalosť sme si pripomenuli populárno- náučnou formou. Triedy druhého stupňa si pripravili nástenky s informáciami o mlieku a rôznych mliečnych produktoch. Žiaci sa mohli dozvedieť, aká je mlieko potravina. Či je vhodné alebo nie pre organizmus a ktoré minerály obsahuje. Najkrajšie nástenky získali darčeky v z výrobkov z Kozieho vŕšku. Touto cestou im veľmi pekne ďakujeme, že inšpirovali žiakov, aby mlieko a mliečne výrobky zaradili do jedálneho lístka.

DSC_4086