04
Jun

Prezentácie ročníkových prác

Tak ako to každoročne býva zvykom, prvé dva májové týždne žila naša škola prezentáciami ročníkových prác intelektovo nadaných žiakov. Už začiatok školského roka je obdobím, kedy si žiaci premyslia tému ročníkovej práce, ktorej sa počas celého školského roka venujú. Témy si vyberajú s ohľadom na záujmy, prístup k informáciám a možnostiam konzultácií s odborníkom na danú oblasť. Zhromažďovanie informácií, štúdium literatúry, spracovanie témy, tvorenie rôznych modelov, návštevy galérií i múzeí, to všetko patrí k vytvoreniu ročníkovej práce. Mlieko, Kompost, Robotika, Svetové omyly, Rubikova kocka, Antigravity joga, Sila kyvadla, Paličkovanie, Balet, ... to je len zlomok tém, ktoré žiaci prezentovali pred náročným publikom tvoreným spolužiakmi, pedagógmi a rodičmi. Najlepšie práce postupujú do celoslovenskej prezentácie s názvom Malá vedecká konferencia, ktorá sa tento rok uskutoční vKošiciach. Našu školu budú zastupovať Magdaléna Remišová z 3.E s prácou Včely a Samuel Bíroš zo 7.E s prácou Syry.

rp1rp2