05
Jun

Majster Fulla by bol určite pyšný

Naši žiaci sa zapojili do výtvarnej súťaže venovanej ľudovým riekankám, ktoré zhudobnil Eugen Suchoň a ilustroval majster Ľudovít Fulla. Opäť boli úspešní a svojimi výtvarnými dielami zaujali odbornú porotu zo
ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku natoľko, že
1. miesto obsadila Tamara Letková zo 4.A
2. miesto obsadil Juraj Bajzík z 5.B.
S r d e č n e i m k v ý z n a m n é m u o c e n e n i u b l a h o ž e l á m e !

mfulla