15
Jun

Zlatý drak zavítal do našej školy

Šikovní výtvarníci z 2.B a 4.A sa zapojili do medzinárodnej výtvarnej súťaže zameranej na netradičné využitie papiera. V silnej konkurencii si v Liptovskom múzeu prevzali z rúk poroty Čestné uznanie a vecné ceny ich zástupcovia: Sára Jamsilová, Filip Ondrejka, Miriam Tomčíková. Srdečne blahoželáme.

drak