22
Jun

FAIR PLAY DEŇ

Základná škola Bystrická cesta zorganizovala štvrtý ročník športovej súťaže  o putovný pohára FAIR PLAY DEŇ v spolupráci s občianskym združením „Zober loptu, nie drogy“.Projekt podporuje myšlienku viesť deti k pohybu , tolerancii, rešpektu, vzniku nových priateľstiev, športovaniu ako prevencii závislostí a ďalších sociálno-patologických javov a tým aj k podpore duševného zdravia. Žiakov sme zapojili do štyroch loptových hier – florbal , vybíjaná, streetbal a futbal . Súťažilo 101 žiakov zo ZŠ Sládkovičova , ZŠ sv. Vincenta, ZŠ Klačno, ZŠ A.Hlinku Černová a ZŠ Bystrická cesta. V tomto roku víťaznú putovnú trofej získala opäť organizujúca škola, víťazi boli odmenení sladkou odmenou. O rok sa tešíme na ďalšie športové podujatie.

DSC_4186