25
Jun

MATEMATIKA V NAŠICH ŽIVOTOCH

Matematika, matematika! Koľko sa len všetci na ňu nasťažujú, a predsa je všadeprítomná. Presvedčili nás o tom aj matematickí „zverenci“ pani učiteľky Štefánekovej, ktorí odprezentovali svoje ročníkové práce, na ktorých pracovali postupne celý školský rok. Môžete si myslieť, že je nemožné užiť si s matematikou aj nejakú zábavu, no zistili sme, že matematika sa vyskytuje všade okolo nás a je s ňou často aj veľká zábava. V téme, ktorá ich najviac baví mali využiť všetky tie tematické celky, ktoré sme na matematike prebrali za celý školský rok a ukázali nám, ako sa dá matematika prakticky využiť a chápať. Prevedenie bolo ponechané výlučne na deti, taktiež si mohli vybrať, či chcú pracovať v tíme alebo samostatne. Niektoré práce boli na vysokej úrovni obsahom aj odprezentovaním a z rozprávania sme sa aj my, ostatní, veľa nového naučili. Tým, ktorí vyvinuli veľké úsilie a snahu ďakujem a som na nich hrdá, že dokážu tak zanietene pracovať.

703