27
Jun

Recykluj - zachrániš strom

Pod týmto heslom sa v našej škole uskutočnil zber papiera, ktorý je možné recyklovať veľmi dobre (5 - 8 krát) a z ktorého sa následne vyrábajú kvalitné papierenské výrobky. Spoločne sme nazbierali 2 580 kg. Najúspešnejšou triedou v zbere papiera sa stala 2.A (399,7 kg), najúspešnejším žiakom I.stupňa sa stala Katrin Sofia Duchovná z 2.A (246,3 kg) a najúspešnejším žiakom II.stupňa sa stal Samuel Beňo z 8.B (66,1 kg). Poďakovanie však patrí všetkým, ktorí sa do zberu papiera zapojili. 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov! Už vieš, koľko stromov sme spoločne zachránili?

recykluj