06
Sep

Výnimočný deň!

V pondelok 3. septembra začal nový školský rok. Výnimočný sa stal predovšetkým pre našich  školákov, rodičov, priateľov školy. Pani  riaditeľka privítala žiakov na oboch školách. Na Bystrickej ceste nový školský rok otvoril primátor mesta  Ružomberok Igor Čombor. Súčasne s otvorením školského roka bola odovzdaná zrekonštruovaná telocvičňa, s finančnou podporou mesta a Nadácie SUPRA. Za Nadáciu SUPRA milým slovom potešila prítomných  Jana Streitová . Žiaci sa poďakovali slovom a kresleným obrázkom. Veľa krásnych chvíľ v školskom roku za poslancov poprial  Róbert Kollár.
Na elokovanom pracovisku Dončova pozdravil žiakov vedúci odboru školstva a športu Jozef Pažítka.
Všetkým žiakom a kolegom prajeme úspešný školský rok, aby každý nový deň bol začiatkom niečoho krásneho a výnimočného.

DSC_0150DSC_0157