21
Sep

Imatrikulácia v ŠKD


Odkaz bol jasný a malí piráti doskákali k ďalšej indícii- mali pomôcť domorodým obyvateľom premôcť morskú príšeru. Vyrobili mocné zbrane- papierové gule :D a odohnali nimi príšeru do morských hlbín (triafanie na cieľ).Poslednou úlohou bolo vylovenie perál z mora (vyzbieranie papierových guličiek a vhodenie do separovaného odpadu), týmto sa pirátom odkryla cesta k vytúženému pokladu. Čo ním bolo, iste ste už uhádli- členstvo v našom školskom klube. Samozrejme nesmel chýbať sľub, ktorý kapitánky prečítali a malí piráti hlasným „sľubujem“ potvrdili.

Sľubujem pred týmto zhromaždením,
že pre náš klub budem iba potešením,
že sa budem hrať i úlohy si robievať
a všade slušne chodievať.

Vychovávateľky budem vždy poslúchať,
so spolužiakmi sa nebudem otĺkať.
Hračky vždy riadne uložím,
pomôcky si do tašky vložím.

školský klub náš rád mám,
jeho dobré meno verne zachovám.
Tak na svoju česť sľubujem.

 

sladkú odmenu a imatrikulačný list dostali potom, ako si splnili klubácke povinnosti- pobalili si veci a upratali triedu pred odchodom k rodičom, ktorí ich čakali vo vestibule školy.

Vitajte medzi nami, naši noví klubáci

Fotoalbum