01
Oct

Medzinárodný deň jazykov

Žiaci 6. a 8. ročníka si pri príležitosti Medzinárodného dňa jazykov pripravili pre svojich spolužiakov prezentácie o nemecky hovoriacich krajinách, ktoré prezentovali hovoreným slovom a výtvarnými prácami.

DSC_0216