05
Oct

Imatrikulácia piatakov na Dončovej

V piatok 21. septembra 2018 sa uskutočnila slávnostná imatrikulácia našich piatakov. Žiaci 9. tried ich po prekonaní prekážok v podobe rôznych zaujímavých úloh prijímali do žiackeho cechu. Keďže všetky disciplíny úspešne zvládli, mohli zložiť imatrikulačný sľub a boli symbolicky pasovaní za riadnych žiakov 2. stupňa ZŠ Bystrická. Z rúk triednych učiteľov si nakoniec prevzali listiny, ktoré im budú pripomínať tento nevšedný deň.

IMG_20180921