23
Oct

Medzinárodný deň školských knižníc a Európsky deň jazykov

Dňa 22.10.2018 sme si pripomenuli Európsky deň jazykov a Medzinárodný deň školských knižníc na tému „Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100. rokov od vzniku Česko-Slovenska“. O slávnostné otvorenie tejto udalosti sa postarali naši najstarší žiaci s prezentáciou o vzniku Česko-Slovenska. Pri tejto príležitosti si žiaci pripravili projekty o rôznych krajinách, ako napríklad Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Škandinávske krajiny, Škótsko, Holandsko a Veľká Británia. Nešlo len o fádne odprezentovanie informácií o daných krajinách, obohatením tiež boli názorné ukážky jedál, nápojov, hudby a dobového oblečenia. Pre žiakov 1. stupňa bol pripravený vedomostný kvíz týkajúci sa týchto krajín. Na prvom mieste sa umiestnila trieda 4.E s počtom bodov 34 z 35. Žiaci 1. Stupňa sa Medzinárodnému dňu školských knižníc venovali aktívnym čítaním tradičnej česko-slovenskej klasiky O psíčkovi a mačičke, ktorú si prečítali nielen v slovenskom, ale aj v českom jazyku. Zahrali sa na malých prekladateľov a neznáme české slová si spoločne vysvetlili. Celoškolská akcia bola zavŕšená kvízom na tému čechizmy. Najúspešnejšími sa stali žiaci 8.E, ktorí vedeli vysvetliť všetky české slová. Víťazom srdečne gratulujeme a vážime si, že v dnešnej dobe počítačov deti siahnu po knihe a čítajú si.

IMG_9949