24
Oct

Lesné zvieratá Liptova

Vo štvrtok 18. 10. 2018 nás svojou návštevou poctil p. Ondrejka z Ludrovej, ktorý prišiel žiakom 4.E a 5.E porozprávať o lesných zvieratách žijúcich na Liptove. Žiaci mohli počas rozprávania klásť rôzne otázky, na ktoré im p. Ondrejka primeranou a zrozumiteľnou formou odpovedal. Jedna vyučovacia hodina nám nestačila na zodpovedanie všetkých otázok, a preto sa tešíme, keď medzi nás opäť príde.

IMG_20181018_094612