05
Nov

Múzeum ručnej výroby papiera

V októbri boli žiaci 3.E a 3.G v Ludrovej v Múzeu ručnej výroby papiera. Bolo veľmi zaujímavé dozvedieť sa niečo z histórie výroby, ktorá siaha až do starej Číny. Po ukončení prezentácie sme sa stretli aj s ujom včelárom, ktorý nám povedal ďalšie zaujímavosti o zazimovaní včielok. Potom sme si urobili prechádzku do Ludrovskej doliny aj s ujom poľovníkom, ktorý nám porozprával o chránených zvieratách dolného Liptova. Každý kto priniesol jabĺčka, alebo gaštany bol s ujom poľovníkom priamo pri krmelci, kde spolu vysypali zvieratkám žijúcim v tomto lese potravu. Celý deň sme zakončili super opekačkou v doline

20181011_134028