05
Nov

Umenobranie 2018

Naša škola sa zúčastnila v Liptovskom múzeu akcie nazvanej Umenobranie. Bola to festivalovú súťažná prehliadka umeleckej tvorivosti a interpretácie detí v Ružomberku. Festival mal na pôde Liptovského múzea regionálny charakter. Bol určený predovšetkým žiakom materských a základných škôl, základných umeleckých škôl a centier voľného času. Jeho poslaním je prispievanie k rozvíjaniu kreativity detí a mládeže, propagácia umeleckej výchovy a vzdelávania a zároveň aj podpora umenia ako celku v meste Ružomberok a v dolnom Liptove. Naši žiaci sa predstavili v štyroch hlavných kategóriách: Vlastná tvorba, Tanec, Dramatika a Interpretácia. Okrem krásnych zážitkov si odniesli aj ocenenia . Gratulujeme !


Scan0001Scan0004