12
Nov

Školské kolo Olympiády zo SJL

V utorok 6.11.2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Pozostávalo z 3 častí - vedomostného testu, z tvorby vlastného textu a v ústnej časti si žiaci preverili svoje rečnícke schopnosti. Umiestnenie žiakov je nasledovné:
1. miesto: Karin Petráková
2. miesto: Dorota Jankovičová
3. miesto: Samuel Michlík
Víťazom srdečne blahoželáme a najúspešnejšia žiačka postupuje okresného kola.


IMG_20181106_124456