12
Nov

Tajomstvá mikrosveta

V pondelok 5. 11. 2018 žiaci 7. A navštívili Múzeum jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Tu bolo pre nich pripravených päť stanovíšť, kde si mohli preveriť nielen svoje teoretické znalosti, ale zapojiť aj svoje praktické zručnosti. Takto žiaci cez okulár mikroskopu uvideli výtrusy húb, jednotlivé časti drobného hmyzu a rastlín, mohli pozorovať ako vyzerajú pľúca človeka zanesené uhoľným prachom a dokonca si mohli z potočnej vody vyloviť drobnú dafniu a detailne ju preskúmať. Tento veľmi pekne a kvalitne pripravený program bol pre všetkých veľkým prínosom a obohatením.

IMG_3386