13
Nov

Vedomostná súťaž

Dňa 6.11.2018 sa naši deviataci Matej Balaban a Štefan Mrnčo zúčastnili vedomostnej súťaže týkajúcej sa 1.svetovej vojny a vzniku ČSR.Popasovali sa nielen s teoretickými otázkami, keď museli ukázať svoje vedomosti v 3 súťažných kolách, ale tiež si museli doma pripraviť a na súťaži prezentovať prezentáciu na tému z tohto historického obdobia. Chlapci v silnej konkurencii nakoniec obsadili pekné 3. miesto. Sté výročie vzniku ČSR i sté výročie ukončenia 1.svetovej vojny sme si pripomenuli dvomi rozhlasovými reláciami a tematickou nástenkou pri školskej knižnici spojenou s vedomostnou súťažou.