28
Nov

iBobor

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Aj naša škola sa súťaže pravidelne zúčastňuje , no tento rok sme mali v kategórii „Bobrík“ mimoriadny úspech. Žiačka 5.A triedy, Tamarka Labajová vyriešila svoje úlohy na plný počet bodov. Všetkým úspešným riešiteľom iBobra srdečne blahoželáme.

IMG_0558