28
Nov

NÁBOJ JUNIOR

Náboj Junior je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž určená pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základných škôl. Nejde tu o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí – úlohy sú dosť náročné, vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu. Úspech závisí nielen od schopností jednotlivých členov, ale hlavne od efektívnej tímovej spolupráce. Aj my sme sa do tejto súťaže zapojili a dňa 23.11. v Liptovskom Mikuláši sa náš tím (v zložení Damián Karniš, Dorota Jankovičová, Marián Kováč a Boris Babic) snažil vyriešiť čo najviac úloh. Celá súťaž trvala 120 minút a za ten čas tím vyriešil 18 úloh. Z celkového počtu 20 tímov z okresu L. Mikuláš a Ružomberok sme sa umiestnili na 7. mieste. Bola to pre nás dobrá skúsenosť a tešíme sa na budúci ročník súťaže.

SAM_5616


Učiteľ ské

Kto je online

We have 8 guests online