09
Apr

Škola v prírode s plaveckým výcvikom Liptovská Osada – Gothal

Žiaci 3.D, 3.E, 3.G z Dončovej sa zúčastnili od 01.04. - 05.04.2019 plaveckého výcviku v Liptovskej Osade v Gothali. Na začiatku boli rozdelení do štyroch družstiev, podľa úrovne plávania. Ubytovaní sme boli v ubytovacej časti ZŠ Liptovská Osada. V dopoludňajších hodinách prebiehal plavecký kurza popoludní sme sa venovali turistike v okolí obce. Poznávali sme aj dreviny či už vysadené vedľa školy alebo v lese. Tiež sme vo voľnom čase športovali v telocvični či v areáli školy. Pani učiteľky žiakov prebúdzali budíčkom „Vstávaj Honzo hore“ a uspávali uspávankou „Čierne oči choďte spať“. Po ukončení plaveckého výcviku žiaci, ktorí nevedeli plávať, odplávali istú časť v bazéne. Ostatní sa výrazne zlepšili. Misia plaveckého kurzu bola splnená. Nielen plávaním, ale aj nadviazaním nových kamarátstiev medzi triedami.

Pedagogický dozor: M. Hanková, Z. Bardyová, T.Pagáčiková, I. Matúšová, I. Stolárová

osaca

Fotoalbum