12
Apr

Deň narcisov

Dňa 11. 4. 2019 ulice miest a obcí v jediný deň v roku zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, týmto gestom vyjadril podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po už 23-krát. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov z našej školy ľudia pomohli vyzbierať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. Žiakom našej školy sa podarila vyzbierať 1285.08 eur.

nar2

Fotoalbum

Učiteľ ské

Kto je online

We have 10 guests online