17
Apr

OŽaZ trochu inak

Vďaka študentom Strednej zdravotnej školy Márie Terézie Schérerovej, ktorý nám pre siedme ročníky zdravotnú prípravu spestrili aj predviedli bol to nevšedný zážitok. Naši žiaci sa dozvedeli, ako odborne poskytnúť prvú pomoc pri šoku, protišokové opatrenia, ako znehybniť otvorenú zlomeninu. Čo robiť pri masívnych krvácaniach z tepny. Správnu masáž srdca aj umelé dýchanie si mohli vyskúšať vlastnými rukami. Dúfame, že tieto poznatky nebudú musieť použiť v praxi.

ozas

Fotoalbum

Učiteľ ské

Kto je online

We have 17 guests online