25
Apr

Vzácna návšteva z Čiech

Dňa 25.4.2019 sme privítali na elokovanom pracovisku na Dončovej ulici prodekanku Mgr. Danielu Vrabcovú, Ph.D. z Univerzity v Hradci Králové a vedúcu katedry špeciálnej pedagogiky a logopédie Mgr. Zuzanu Truhlářovú, Ph.D., ktoré sa zaujímali o výchovno - vzdelávací proces na našej škole, jeho inovatívne formy a o alternatívne vzdelávanie žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Bol to prvý krok pre našu ďalšiu spolupácu.

navsteva

Fotoalbum

Učiteľ ské

Kto je online

We have 16 guests online