30
Apr

Deň Zeme v ŠKD

V mesiaci apríl prežili deti spolu s pani vychovávateľkami krásne slnečné popoludnie, kde s radosťou pomáhali tým, že poupratovali a vyčistili školský dvor od odpadkov a nečistôt.

dzy

Fotoalbum