02
May

NETRADIČNÁ HODINA BIOLÓGIE

Hodina biológie sa nemusí vždy vyučovať len tradičnými metódami. Žiaci 5.E triedy si vyskúšali vyučovanie biológie iným spôsobom – neučili sa v triede, ale priamo v areáli Hrabova. Témou bolo poznávanie rastlín a živočíchov v Hrabovskej priehrade a v jej okolí. Žiaci v skupinách zistili a zhromaždili informácie o danej lokalite, zdokumentovali priame pozorovanie fotografiami a videom. Prečo práve Hrabovo? Táto nádrž poskytuje rekreačné využitie pre jej návštevníkov, no hlavne je to vodný biotop pre živočíchy. Každoročne sa stavajú fóliové zábrany, ktoré usmerňujú pohyb žiab do tzv. žabochodov. Žiaci vybavení vedierkom, rukavicami a sáčkami, pomohli prenášať obojživelníky (konkrétne ropuchu bradavičnatú) cez cestu do vodnej nádrže. Okrem toho pozbierali aspoň časť odpadov, ktoré tam zanechali nezodpovední turisti. Požadovaným výstupom z tejto hodiny bolo zhotovenie plagátu (alebo prezentácie) a odprezentovanie pred spolužiakmi.

priro
Fotoalbum

Učiteľ ské

Kto je online

We have 56 guests online