02
May

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

V okresnom kole biologickej olympiády sa súťažilo v botanike a zoológii  (v CVČ Elán), teoreticko – praktickej časti a projekte (na ZŠ Zarevúca a ZŠ Klačno).


Teoreticko-praktická časť:

Kategória C (žiaci 8.-9. Ročníka) – úspešní riešitelia: Dorota Jankovičová, Samuel Michlík, Paulína Podobová

Kategória D (žiaci 6.-7. Ročníka) – Tatiana Prílepková – 3. miesto , úspešní riešitelia: Nina Janovcová, Liliana Legerská, Desiree Julia Ault


Botanika: Ingrid Oravcová – 1. miesto, Dorota Hanulová

– 2. miesto, Valentina Rassu – 3. miesto


Zoológia:  Tomáš Hradský – 3. miesto


Projekt:  téma Vermikompostovanie - Gréta Matejová – 1. Miesto

Všetkým blahoželáme a botaničkám držíme palce v krajskom kole!

Bio