16
May

IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE 21.STOROČIE

Našej škole , ktorá je zapojená do národného projektu IT Akadémia  , sa podarilo získať  IT Science Lab. Ten obsahuje viaceré moderné technologické vybavenie. Národný projekt IT Akadémia má zlepšiť vzdelávanie v oblasti informatiky a prírodných vied. Má vytvoriť efektívny model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne i perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti . Na hodinách chémie a fyziky sa nám už podarilo „prebudiť“  niektoré zariadenia. Žiakov práca s týmto moderným vybavením oslovila a motivovala .  Veríme , že si nájdu touto cestou pozitívny vzťah k prírodovedným predmetom.

itlab

Fotoalbum