27
May

Od mlieka k plastu

Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. V spolupráci s učiteľkami chémie sme pripravili ochutnávku mlieka a mliečnych výrobkov pre našich žiakov j zaujímavé pokusy, ktoré poukázali a vyzdvihli vlastnosti mlieka a inšpirovali žiakov k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života.

mlie

Fotoalbum