27
May

Zaujímavá chémia

Vďaka pani profesorke Drobúlovej z GSA , ktorá nám pre 7. A triedu spestrila hodinu chémie a predviedla rôzne pokusy to bol nevšedný zážitok. Naši žiaci sa dozvedeli, všeličo o horľavých látkach, skúmali rôzne vzorky. Presvedčili sa , že chémia je veselá, farebná, ale treba dávať pozor na bezpečnosť. Dúfame, že tieto poznatky budú používať v praxi.

chem8

Fotoalbum