03
Jun

Prázdniny

Vyučovanie v šk. r. 2017/ 2018:
Školský rok 2017/2018 sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 5. septembra 2017. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 5. februára 2018 (pondelok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).

 

PRÁZDNINY

Posledný deň vyuč. pred začiatkom prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné 

27. október 2017
(piatok)

2. novembra 2017
(štvrtok)

vianočné

 22. december 2017
(piatok)

 8. január 2018
(pondelok)

polročné

1.február 2018
(štvrtok)

 5.február 2018
(pondelok)

jarné

16. február 2018
(piatok)

26. február 2018
(pondelok)

veľkonočné

28. marec 2018
(streda)

4. apríl 2018
(streda)

letné

29. jún 2018
(piatok)

3. september 2018
(pondelok)