19
Jun

Medzníky II. svetovej vojny

Celoslovenským kolom vyvrcholila 5. júna v Banskej Bystrici súťaž žiakov základných škôl Medzníky 2. svetovej vojny. V metropole stredného Slovenska sa zišlo 19 žiackych tímov, ktoré uspeli na oblastnej úrovni. Organizátori pre nich pripravili spolu štyri kolá zadaní – obrázkové, doplňovacie, krúžkovacie a posledné filmové a zvukové kolo. Aj keď sa naše družstvo v zložení S. Michlík, T. Klučka a B. Babic neumiestnili na prvých miestach, zo súťaže odchádzali spokojní. Interaktívna forma, ktorú organizátori zvolili, je dôkazom, že aj vedomostné súťaže môžu prebiehať v inej než tradičnej podobe.

medz

Učiteľ ské

Kto je online

We have 21 guests online