04
Jun

Pedagogickí zamestnanci

Vedúci zamestnanci:

Riaditeľka školy
RNDr. PaedDr. Elena Volanská
ZRŠ pre I. stupeň: Bystrická Mgr. Jana Kučerková
ZRŠ pre Dončovu ul. 
Mgr. Katarína Stanková, Mgr. Katarína Podobová
ZRŠ pre II. stupeň: Mgr. Eliška Pavlíková

I. stupeň

Trieda
Meno učiteľa
0. ročník
Mgr. Janka Beňová
1.A Mgr. Marianna Urbanová
1.B  Mgr. Lucia Vieriková
1.D PaedDr. Marianna Sikelová
1.G Mgr. Helena Matejková
1.E Mgr. Viera Sleziaková
2.A PaedDr. Eva Nováková
2.B Mgr. Katarína Hláčiková
2.D Mgr. Zuzana Bardyová
2.G  PaedDr. Mariana Hanková
2.E
Mgr. Matúšová Ingrid
3.A Mgr. Lucia Mrvová
3.B Mgr. Martina Bachanová
3.C Mgr. Eva Matisová
3.D PaedDr. Zuzana Vlkolínska
3.E PaedDr. Zuzana Fileková
4.A Mgr. Jana Kubáňová
4.B Mgr. Anna Jakabová
4.D Mgr. Nadežda Šlacká
4.E PaedDr. Martina Panisová
  Mgr. Daniela Záhorcová - učiteľka náboženskej výchovy

II. stupeň

Trieda 
Meno učiteľa
5.A Mgr. Mária Štefáneková
5.B Mgr. Eva Húsková
5.D Mgr. Róbert. Maták
5.E Mgr. Jana Horváthová Zavacká
6.A
Ing. Iveta Lukáčová
6.B RNDr. Libuša Vrbjárová
6.E Mgr. Lenka Krasuľová
7.A Mgr. Ladislav Šaffo
7.B Mgr. Martina Vozníková
7.C Mgr. Eva Lamačová
7.E Mgr. Daniela Babicová
8.A
Mgr. Ivana Nováková
8.B
Mgr. Martin Tabak
8.D Mgr. Radko Šulc
8.E Mgr. Darinka Jankovičová
9.A
Mgr. Martin Fabian
9.B
Mgr. Alžbeta Valihorová
9.E Mgr. Hedviga Demková
   
 
Ing. Anna Švecová
Mgr. Viera Říhová
Mgr. Martina Priesolová
Mgr. Eva Húsková
Mgr. Katarína Sališová
Mgr. Alena Holbusová
Mgr. Pavol Garbiar - učiteľ náboženskej výchovy
  Mgr. Zdenka Jendrisková - učiteľka náboženskej výchovy
Iveta Bieliková - tréner 1. triedy
Iveta Stolárová - asistent učiteľa
Bc. Katarína Bírošová - asistent učiteľa
PaedDr. Andrea Trnovská - učiteľ IND

Odborní zamestnanci
PaedDr. Iveta Koreňová - špeciálny pedagóg - logopéd

Mgr. Anna Mydliarová


ŠKD

1. oddelenie -  Mgr. Iveta Červeňová

2. oddelenie - Mgr. Silvia Filická

3. oddelenie - Bc. Eva Likavcová

4. oddelenie - Katarína Sliacka

5. oddelenie - Mgr. Miroslava Drapáčová

6. oddelenie - Zuzana Kučerová

7. oddelenie - Mgr. Ľudmila Mičudová

8. oddelenie - Bc. Tatiana Pagáčiková - vedúca ŠKD

9. oddelenie - Alena Sviteková


Ekonomickí zamestnanci:

      Martina Macková
 Veronika Janovcová
 Peter Sivoň - správca siete, informatik
 


Prevádzkoví zamestnanci:

      Mikuláš Baranec - školník
  Ivan Kubík - školník
Alena Martonová
Helena Mračková
Patrícia Pšenová
Ľubica Mičánová
  Tatiana Ondrejková
  Martina Jánošíková
  Milada Jakubíková
    Viera Mariášová
  Alena Kmeťová
Katarína Veselovská
Miriam Zámečníková

Pracovníci školskej jedálne:

      

Ľubomíra Debnárová - vedúca ŠJ

  Marta Kouřimská
  Silvia Kutešová
  Mária Mešková
  Amália Babicová
  Iveta Hatiarová
Eva Králiková
Elena Jesenská
Eva Kačalková
Katarína Meleková
Anna Žuborová