27
Sep

Imatrikulácia piatakov

Nakoľko sa už september priblížil ku svojmu koncu a škola je už v plnom prúde, prišiel čas, aby sme privítali najmladších členov 2.stupňa - piatakov, tak ako im to prináleží a patrí sa. Stretli sme sa 26.9. dopoludnia a spolu so zástupcami Žiackej školskej rady sme overili ich fyzické a záťažové schopnosti, ktoré sú nevyhnutné na prežitie spolu s ostatnými „hornostupniarmi“ nasledujúcich päť rokov. Môžeme spokojne vyhlásiť, že pripravené úlohy a prekážky zvládli s ľahkosťou a odhodlaním im vlastným. Na záver spoločne sľúbili, všetko, čo sľúbiť mali a do tried odchádzali s výchovným a vedomostným „pohladením“. Všetci im spoločne prajeme, aby sa im darilo tak dobre, ako to len bude možné.

Titulna

Fotoalbum

Učiteľ ské

Kto je online

We have 16 guests online