04
Jun

Konzultačné hodiny

PRE RODIČOV A ŽIAKOV:

Utorok: 09:00 – 11:00, po 15:00

Streda: 13:45 – 15:00

Štvrtok: 13:45 – 14:30

Je možné konzultovať aj medzi 7:10 – 7:40 (okrem stredy)

Záujem o konzultáciu je potrebné oznámiť vopred : žiaci osobne, rodičia na t.č. 0903 450 923, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

PRE ŽIAKOV:

Po dohode aj cez moje voľné hodiny (pozri rozvrh na www stránke školy, edupage, na dverách kancelárie VP)

Konzultácie cez iné termíny po vzájomnej dohode.