04
Jun

Konzultačné hodiny

Utorok (nepárny týždeň) : na ZŠ Bystrická  7:00-15:00

Utorok (párny týždeň) : na Dončovej 13:30 - 15:00

je potrebné si pre istotu vždy vopred zavolať na t.č. 0903 450 923

Konzultácie je možné dohodnúť si telefonicky (na t.č. 0903 450 923), alebo cez žiacku knižku žiaka aj cez iné dni v týždni.