Upútavka

Vážení rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť činnosť  Občianskeho združenia "Slniečko pre všetky deti" darovaním 2% (3%) z dane!

Vaše 2% (3%) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

SLNIEČKO PRE VŠETKY DETI

2perslniecko2020 

Vopred Vám ďakujeme.

Tlačivo na stiahnutie tu!!!!


Bleskovka

PRERUŠENIE VYUČOVANIA

Vážení rodičia,

vyučovanie sa prerušuje do ODVOLANIA.

SCHOOLCLOSEDDobré čitateľské zručnosti vytvárajú predpoklad pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov, preto by mali v rámci školského vzdelávania patriť medzi kľúčové oblasti. Čitateľská gramotnosť je schopnosť porozumieť a používať také písomné jazykové formy, ktoré:

 • vyžaduje spoločnosť,
 • ktoré majú hodnotu pre jednotlivca.

Poznáme tri aspekty čitateľskej gramotnosti:

 1. procesy porozumenia
  1. vyhľadávanie určitých informácií
  2. vyvodzovanie záverov
  3. interpretovanie a integrovanie myšlienok a informácií
  4. hodnotenie obsahu, jazyka a textových prvkov
 2. ciele čítania
  1. čítanie pre literárny zážitok / fiktívny hrdina, udalosť, prostredie/
  2. čítanie pre získavanie a využívanie informácií. /aspekty reálneho sveta/
 3. čitateľské zvyklosti a postoje /podporujú celoživotné vzdelávanie/

Rozvoj čitateľskej gramotnosti aktivity:

 • hlasné čítanie
 • tiché čítanie
 • vzájomné čítanie / v dvojiciach, v skupine/ 
 • odpovede na otázky k textu
 • tvorba otázok k textu / ak vie o čom čítal, vie vytvárať otázky/
 • rozprávať jeden druhému o prečítanom
 • napísať krátku vlastnú reakciu
 • dramatizácia

Netradičné formy na rozvoj čitateľskej gramotnosti

PROJEKT:

 • čítajú rodinní príslušníci triedy pre triedu
 • číta celá škola – naraz v určitý deň a určitý vymedzený čas – aj školníci a tak...
 • čítajú väčší menším
 • tvorba maľovaného čítania starších mladším / podľa prečítaného textu/
 • čítame škôlkárom
 • sedíme nad knihou: vytváranie sloganov nabádajúcich k čítanie práve tej- vybranej knihy
 • vytváranie zaujímavého obalu na knihu – tvorba, čo najpútavejšej obálky ku knihe
 • deň poézie – vyhľadávanie kníh v domácich knižniciach, čítanie a rozbor poézie na hodinách – nie súťaž, ale prehliadka najzaujímavejších básní v závere týždňa v knižnici
 • Deň čitateľských kútikov – žiaci sa podľa vlastného záujmu zaradia a jeden deň zotrvajú podľa záujmu v čitateľskom kútiku, ktorý ich zaujíma: napr. encyklopédie, poézia, ľudové rozprávky, moderné rozprávky, DANIEL HEVIER, GABRIELA FUTOVÁ,...

CIEĽ:
Nárast záujmu žiakov o čítanie, ich stimulácia k tvorivosti, k rozvoju prezentačných zručností, podnecovanie k vlastnej tvorbe. Vždy v každom projekte čítanie a diskusia k prečítanému, formulácia hlavných myšlienok, tvorba vhodného nápisu, interpretácia textu, prezentácia vlastného názoru, využitie poznatkov.

Učiteľ ské

Kto je online

We have 17 guests online