27
Sep

Imatrikulácia

Imatrikulácia – slovo trocha neznáme, ale od 21. 09. 2012 dobre zapísane v pamätiach našich

piatakov z 5. A, 5. B, 5.D5. E.

Za pomoci animátorov vytvorili piataci skupiny s názvami ako Mercedes, Bufeťáci, Chlapci,

Tigrice, Exoti ...

Čo bolo účelom imatrikulácie? Úspešne absolvovať tento ceremoniál a stať sa právoplatným

žiakom II. stupňa.

No aby vedeli, že všetko má svoju cenu museli aj niečo predviesť, aby boli hodní tohto postupu.

Museli si svoje miesto vybojovať zvládnutím rôznych disciplín, ktoré starostlivo (záľudne)

zostavili starší spolužiaci. Boli to napr.: štafeta s loptou, beh s vajíčkom na lyžici, hod

papierovou guľou na cieľ, pitie vody dlhou slamkou a mnohé iné ...

Disciplíny úspešne zvládli piataci za výdatného povzbudzovania starších spolužiakov.

O humorné momenty však vôbec nebola núdza.

Po úspešnom absolvovaní testu fyzickej zdatnosti dostali triedne pani učiteľky

(Mgr. Štefáneková, Mgr. Salzburgerová, Mgr. Holbusová a Mgr. Birková) imatrikulačné listiny.

Tieto listiny teraz zdobia nástenky v triedach a pripomínajú im tento deň.

Čerešničkou na torte bolo zloženie slávnostného sľubu a spečatením tohto všetkého bolo

pasovanie drevenou varechou. No a hádajte, po ktorej časti tela?

Celou akciou sa nám prihovárali pani učiteľka Mičudová a žiačka Vanesa Kapalová. Išlo o akciu,

v ktorej sme ocenili originalitu, humor a úsilie parlamentu a p. u. Mičudovej spríjemniť školu

našim piatakom.

Pre fotogalériu klikni sem

Imat

Učiteľ ské

Kto je online

We have 27 guests online