01
Oct

Exkurzia do Ludrovej

So žiakmi 8.A a 8.C sme dňa 26. 9. 2012 absolvovali prvú exkurziu v rámci projektu „Poznávaj a chráň, buď hrdý na svoj kraj“. Naše kroky viedli do Ludrovskej doliny, kde p. u. Borčin ako vedúci projektu oboznámil žiakov s pravekým osídlením dolného Liptova a históriou Ludrovej. Prežili sme príjemné dopoludnie v prírode poznávajúc krásy doliny, navštívili sme pomník SNP a exkurziu sme zavŕšili kvízom, ktorý preveril, čo sme si zapamätali.

Exkurzia

Učiteľ ské

Kto je online

We have 33 guests online