08
Oct

Bonzák

     Skol._asopis

                                      Bonzák patrí medzi najlepších.

   
                                             3. najlepší časopis. 

Náš školský časopis Bonzák pod vedením Mgr. Zuzany Salvovej obsadil v Žilinskom kraji školských časopisov základných škôl (Liptov, Orava, Turiec) z 27 časopisov krásne 3. miesto.

Diplom_Bonzk