01
Mar

Plán aktivít v školskej knižnici

Základná škola, Bystrická cesta 14, 034 01 Ružomberok

 

PLÁN AKTIVÍT V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

Školský rok 2015/2016

 

Koordinátorky:   Mgr. Hedviga Demková (Dončova)

                           PaedDr. Zuzana Salvová (Bystrická)

 

Plán aktivít školskej knižnice bol schválený na pedagogickej rade konanej v septembri 2015.

 

September

- Najlepší čitateľ triedy (10.9.)

- česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy (21. 9 – 30. 9.)

Október

- Medzinárodný deň školských knižníc (26.10.)

- Čarovná noc v školskej knižnici (26.10.)

- besedy, exkurzie do mestskej knižnice a pod. (1. – 30. 10.)

- Rok Ľudovíta Štúra - projektové vyučovanie (28. 10.)

November

- súťaž o spisovateľoch a ich dielach (podľa aktuálneho výročia autora), tematické nástenky (2. – 30. 11.)

December

- Moja najkrajšia kniha - beseda o knihách (18. 12.)

Január

- Vianočný darček - kniha - beseda o darovaných knihách (15. 1.)

Február

- príprava žiakov na recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín (8. – 12. 2.)

Marec

- Marec - mesiac knihy (celomesačná aktivita)

- Svetový deň divadla pre deti a mládež (20. 3.)

- Svetový deň poézie (21. 3.)

- Medzinárodný deň bábkového divadla (21. 3.)

- Týždeň školských knižníc (1. – 6. 3.)

Apríl

- Medzinárodný deň detskej knihy (2. 4.)

- Svetový deň kníh (23. 4.)

- Týždeň hlasného čítania (25. – 29. 4.)

Máj

- tvorivé dielne - výroba obalu na knihu (19. 5.)

- Čitateľský maratón (30. 5.)

Jún

- divadielko - starší žiaci hrajú mladším (3. 6.)

- vyhlásenie výsledkov súťaže - Najlepší čitateľ školskej knižnice (10. 6.)

 

V Ružomberku 3. septembra 2015           Vypracovali: Hedviga Demková, Zuzana Salvová