04
Jul

Zoznam tried


0.ročník

Mgr. Beňová Janka

1. A

Mgr. Urbanová Marianna

1. B

Mgr. Vieriková Lucia

1. D

PaedDr. Sikelová Marianna

1. G

Mgr. Matejková Helena

1. E

Mgr. Sleziaková Viera

2. A

PaedDr. Nováková Eva

2. B

Mgr. Hláčiková Katarína

2. D

Mgr. Bardyová Zuzana

2. G

PaedDr. Hanková Mariana

2. E

Mgr. Matúšová Ingrid

3. A

Mgr. Mrvová Lucia

3. B

Mgr. Bachanová Martina

3. C

Mgr. Matisová Eva

3. D

PaedDr. Vlkolínska Zuzana

3. E

PaedDr. Fileková Zuzana

4. A

Mgr. Kubáňová Jana

4. B

Mgr. Jakabová Anna

4. D

Mgr. Šlacká Nadežda

4. E

PaedDr. Panisová Martina

5. A

Mgr. Štefáneková Mária

5. B

Mgr. Húsková Eva

5. D

Mgr. Maták Róbert

5. E

Mgr. Horváthová Zavacká Jana

6. A

Ing. Lukáčová Iveta

6. B

RNDr. Vrbjárová Libuša

6. E

Mgr. Krasuľová Lenka

7. A

Mgr. Šaffo Ladislav

7. B

Mgr. Vozníková Martina

7. C

Mgr. Lamačová Eva

7. E

Mgr. Babicová Daniela

8. A

Mgr. Nováková Ivana

8. B

Mgr. Tabak Martin

8. D

Mgr. Šulc Radko

8. E

Mgr. Jankovičová Darinka

9. A

Mgr. Fabian Martin

9. B

Mgr. Valihorová Alžbeta

9.E

Mgr. Demková Hedviga