14
Aug

Oznamy školskej jedálne

Dokumenty
q
Stručný návod na odhlásenie sa z obeda

prihlásite sa na stránke: zsbystricka.edupage.sk

jed1          jed2              

                       

Stravné môžete hradiť bankovým prevodom


na číslo účtu:ŠJ Bystrická cesta :
IBAN: SK 30 0900 0000 0050 7047 7456

Číslo účtu ŠJ Bernolákova11:
IBAN: SK89 0900 0000 0050 7048 1244

Pri úhrade zadajte variabilný symbol stravníka,

meno a triedu stravníka uveďte do správy pre prijímateľa

resp. informácia pre prijímateľa.


Variabilné symboly žiakom naďalej ostávajú rovnaké.

Telefonický kontakt - školská jedáleň: 0911 353 185

Úradné hodiny vedúcej ŠJ:
ŠJ Bernolákova 11:        pondelok, utorok             8:00 hod. - 14:00 hod.
ŠJ Bystrická cesta 14 : streda, štvrtok, piatok      8:00 hod. - 14:00 hod.


Učiteľ ské

Kto je online

We have 7 guests online