21
Sep

Imatrikulácia v ŠKD

V stredu 19.9.2018 sa v školskom klube detí konala veľká slávnosť- prvákov a nulťákov z prvého a druhého oddelenia sme oficiálne prijímali za nových členov do Školského klubu. Pirátskym kapitánkam (p. vych.: Mgr. Drapáčovej, Mgr. Mičudovej) sa podarilo vyloviť tajomnú fľašu, v ktorej sa skrývala mapa pirátskeho pokladu.Aby sa naši malí námorníci k pokladu dostali, museli prejsť dlhú cestu. Pirátska mapa ich zaviedla na ostrov, kde vyslobodili zakliatu korytnačku. Aby ju odkliali, museli splniť prvú úlohu- štafetu s loptou. po splnení úlohy im  odkliata korytnačka, predtým ako odplávala, zanechala tento odkaz:

„Ak sa chceš k pokladu priblížiť,
nesmieš si pri tom ublížiť.
Musíš svoje kvality dokázať
a k odkazu ďalšiemu doskákať.“

06
Sep

Výnimočný deň!

V pondelok 3. septembra začal nový školský rok. Výnimočný sa stal predovšetkým pre našich  školákov, rodičov, priateľov školy. Pani  riaditeľka privítala žiakov na oboch školách. Na Bystrickej ceste nový školský rok otvoril primátor mesta  Ružomberok Igor Čombor. Súčasne s otvorením školského roka bola odovzdaná zrekonštruovaná telocvičňa, s finančnou podporou mesta a Nadácie SUPRA. Za Nadáciu SUPRA milým slovom potešila prítomných  Jana Streitová . Žiaci sa poďakovali slovom a kresleným obrázkom. Veľa krásnych chvíľ v školskom roku za poslancov poprial  Róbert Kollár.
Na elokovanom pracovisku Dončova pozdravil žiakov vedúci odboru školstva a športu Jozef Pažítka.
Všetkým žiakom a kolegom prajeme úspešný školský rok, aby každý nový deň bol začiatkom niečoho krásneho a výnimočného.

DSC_0150DSC_0157

04
Jul

Koniec školského roka

končil školský rok 2017/2018, bol náročný a krásny . Zažili sme úspechy, vzostupy , pády, radosť, smútok... Žiaci úspešne reprezentovali školu na odborných olympiádach, umeleckých a športových súťažiach  . Všetci žiaci 9.ročníkov boli prijatí na stredné školy.  Cenu riaditeľky školy za štúdium na našej škole získala Veronika Vozárová z Dončovej a Lukáš Janovec z Bystrickej cesty.  Všetkým žiakom, pedagógom , rodičom prajeme krásne slnečné letné dni.

DSC_0042DSC_0082
04
Jul

Poďakovanie

Žiaci 4.B a triedna učiteľka srdečne ďakujú za sladký začiatok prázdnin.

4b
04
Jul

35.výročie založenia školy

V školskom roku  2017/2018 sme si pripomenuli 35.výročie založenia školy na Bystrickej ceste  a 20.výročie projektu intelektovo nadaných detí. Malý pozdrav z akadémie.....

DSC_4075
04
Jul

Zber papiera

Zber papiera na Bystrickej ceste skončil vyhodnotením zberu. Nazbierali sme 2440 kg novinového papiera a 140 kg kartónu. Najviac nazbierala 2.A trieda. Deti boli odmenené sladkou odmenou.

2atorta


02
Jul

Párty-párky

Tradičná rozlúčka so školským rokom v školskom klube "Párty-párky" bola v stredu 27.6. Tretiačky si pripravili tanečno-hudobné vystúpenie, deti prešli cestu k pirátskemu pokladu cez rôzne úlohy: kľučkovanie medzi ostrovmi, únik vo vreci, streľba na cieľ, lezenie ponad priepasť, dobíjanie nepriateľskej lode.Takmer všetci využili pirátske tetovanie - možnosť maľovania na tvár, ruky. Po zdolaní všetkých úloh čakal poklad - párky.

DSC_4197