17
Apr

okresné kolo v gymnastickom štvorboji

V stredu 11.4. sa konalo okresné kolo v  gymnastickom štvorboji družstiev. Naši reprezentanti podali pekné výkony začo  im ďakujeme  a zároveň gratulujeme chlapcom k tretiemu miestu v kategórii C.

gymn4

17
Apr

MINIBASKETBAL SHOW

Uskutočnil sa ďalší už tradičný turnaj MINIBASKETBAL SHOW zmiešaných družstiev ZŠ okresu Ružomberok. S veľkou radosťou môžeme konštatovať, že smerovanie školy s dôrazom na všestrannú športovú prípravu žiakov prvého a druhého stupňa sa potvrdilo i formou získania ZLATÝCH MEDAILÍ ML. ŽIAKOV A STRIEBORNÝCH MEDAILÍ ST. ŽIAKOV.
Našim reprezentantom srdečne gratulujeme.

baskettt

Fotoalbum

17
Apr

Naši malí umelci opäť úspešní

Šikovní výtvarníci zabodovali v 12. ročníku regionálnej súťažnej prehliadky výtvarných prác LIPTOV. V silnej konkurencii, za účasti škôl z celého regiónu, sa kolektívna práca žiakov 2.B triedy (F.Ondrejka, K. Prosmanová, M. Tomčíková, K. Silleová, R. Piller, M.Zuskin, A.Mlynarčíková) umiestnila vo svojej kategórii na 1. mieste. V kategórii starších žiakov Liliana Kubeková zo 6.A obsadila 3. miesto. K tomuto úspechu im srdečne blahoželáme!

umelci

16
Apr

Divadelné predstavenie v Mestskom divadle Žilina

V stredu 11. apríla 2018 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili v Mestskom divadle Žilina divadelného predstavenia J. D. Salingera Kto chytá v žite. Absolventi martinského konzervatória pútavým spôsobom stvárnili príbeh chlapca, ktorý sa chce odsťahovať od rodiny a odchádza žiť do New Yorku. Je to tiež akási generačná spoveď, v ktorej sa stretáva svet reálnej skutočnosti s romantickým snom, prelína sa tu svet dospievajúceho človeka so svetom dospelých. Okrem príbehu hlavného hrdinu Holdena bola divadelná hra popretkávaná osobnými skúsenosťami mladých hercov s ich pokusom dostať sa na vytúženú vysokú školu. Z divadla sme odchádzali nadšení a plní nových informácií a zážitkov.

divadlozilina

13
Apr

Ukážka prvej pomoci

V stredu 11.4. prišiel  do školského klubu dobrovoľný člen Červeného kríža, študent zdravotníckej školy. Deti boli poučené ako postupovať pri úraze a vyskúšali si uloženie raneného do stabilizovanej polohy, protišokovej polohy, oživovanie, masáž srdca. Naučili sa obviazať ranu svojmu kamarátovi ako aj skontrolovať ranenému vedomie, dýchanie a krvný obeh - pulz. Prežili sme nielen poučné ,ale aj veselé popoludnie.

DSC_1374

Fotoalbum

11
Apr

RUŽOMBERSKÁ FLORBALOVÁ LIGA ZŠ

V pondelok 9.4. skončila RUŽOMBERSKÁ FLORBALOVÁ LIGA ZŠ. Táto dlhodobá súťaž trvala sedem mesiacov a naša škola skončila na peknom 3. mieste. Florbalovím reprezentantom ďakujeme a gratulujeme.

florbal

11
Apr

ŠKD Dončova

Apríl - mesiac lesov oslavujeme od roku 1952. Lesy znamenajú pre Slovensko veľmi veľa. Život človeka je od nepamäti spojený s drevom. Živý strom v lese je skrýšou pre zvieratá a rôzne organizmy, v jeho korune hniezdia vtáky, kôru obývajú lišajníky a medzi koreňmi bývajú rôzne zvieratká. Lesy majú celospoločenský význam, sú našimi pľúcami i rezervoármi pitnej vody. Určite nielen v apríli, ale po celý rok by sme mali chrániť naše lesy, udržiavať ich čisté, aby sa zachovali pre ďalšie generácie. Je našou povinnosťou dohliadnuť na to, aby sa táto krása nezničila. Preto sme aj my v našom ŠKD priložili ruku k dielu a spoločne všetky oddelenia sme poupratovali náš Dončov školský dvor.

skduprat

Fotoalbum