21
Feb

Škola dokorán...

V  utorok navštívili našu školu všetci, ktorých zaujímalo čo sa v škole ukrýva. Množstvo záhad a tajomstiev odhalili naši budúci prváci, rodičia, starí rodičia...

21
Feb

Fašiang končí, stihli sme to tesne

Deň pred Popolcovou stredou navštívili naši kamaráti zo súboru Konôpka zo ZŠ Zarevúca našich žiakov , aby nám ukázali zvyky a tradície Liptova. Ďakujeme

21
Feb

literárna súťaž

V ružomberskej synagóge prebehlo vyhodnotenie  literárnej  súťaže pre žiakov základných a stredných škôl v Ružomberku, ktorú v novembri 2017 vyhlásilo OZ Ružomberčan. Téma súťaže bola: „ Ako by sa v Ružomberku žilo, kedy sme mali diaľnicu...“Žiaci našej školy spracovali danú tému veľmi zaujímavo a zapojením sa do súťaže ukázali, že vnímajú problémy  dopravnej situácie v Ružomberku. Naša škola sa zapojila najvyšším počtom prác a boli ocenení žiaci Libuša Vrbjárová, Sára Vozárová, Sára Šefranková, Tereza Lauková a Jana Hurajová. 

16
Feb

OKRESNÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

globus6.2.2018 sa konalo OK GEO olympiády na ZŠ Sládkovičova, kde našu školu reprezentovalo 9 žiakov v troch kategóriách. V kategórii E – 8. – 9. roč. boli naši žiaci všetci úspešní riešitelia. Najlepšie skončil Boris Babic, potom Štefan Mrnčo a Michal Dvorský. V kategórii F bol z celého okresu iba jeden úspešný riešiteľ / úlohy boli veľmi náročné /. V kategórii G bola úspešná Simonka Slovíková. Úspešným riešiteľom gratulujeme a všetkým účastníkom ďakujeme.

14
Feb

Valentínska diskotéka

V posledný fašiangový piatok naša Žiacka školská rada nezaháľala a pre žiakov druhého stupňa pripravila diskotéku. Žiaci mohli prísť tematicky oblečení. To aj využili a fantázii sa medze nekládli. Pre zúčastnených bola pripravená dobrá hudba a veselé súťaže. Celková atmosféra bola výborná. Takže znova o rok?

IMG_9695Fotoalbum

09
Feb

Valentínske priania

V 1. oddelení sme si povedali, že Vianočná stena bol super nápad, tak nás napadla možnosť vyjadriť skryto alebo okato svoje city a sympatie na Valentinskej stene prianí. Ukázalo sa, že funguje.

DSC_0155