22
Oct

Druháci v Galérii Ľudovíta Fullu

16.10. 2019 druháci navštívili Galériu Ľudovíta Fullu, aby v nej školský vzdelávací program napĺňali netradične. Žiaci pri stretnutí s originálom umeleckého diela si rozširovali vedomosti z matematiky, slovenského jazyka, prvouky a výtvarnej výchovy. Projektové vyučovanie podporilo rozvoj kreativity, priestorového vnímania prispelo k budovaniu vzťahu k umeniu. Žiaci spoznali život a dielo Ľudovíta Fullu, oboznámili sa s jeho domovom. Poprechádzali sa po všetkých miestnostiach v jeho byte. Videli, ako diela umelca inšpirovali mladých tvorcov, ktorí vytvárali mediálnu hru. Hľadali piktogramy. Vďaka galerijnému pedagógovi Jozefovi Matuškovi a jeho ochote odpovedať na zvedavé otázky, druháci spoznali knihy, ktoré ilustroval Ľudovít Fulla, zistili, kde sa nachádza najstarší aj najmladší obraz, ktorý je vystavený v galérii.

titulnadruhacifulla

Fotoalbum

18
Oct

Šarkaniáda na Bystrickej

V stredu, 16. 10. 2019 sa na ZŠ Bystrickej konala pekná akcia s názvom Šarkaniáda. Deti zo všetkých oddelení ŠKD si priniesli svojich šarkanov a spoločne sa preháňali krížom-krážom po školskom dvore. Počasie nám prialo, preto farebné šarkany lietali krásne vysoko. Na konci akcie deti dostali diplomy, ktoré si mohli vyfarbiť podľa vlastných predstáv.

titulnasarkaniada

Fotoalbum

18
Oct

Exkurzia do Antlantisu

Školský rok sa už rozbehol. Ideálny čas vyraziť na školskú exkurziu. Stalo sa . Žiaci z tried 7.A,7.B,8.A, 8.B,9.A a 9.B navštívili 16.10.2019 Atlantis v Leviciach . Čakalo tu na nich množstvo interaktívnych objektov, cez ktoré sa hravou , bádavou formou oboznámili s fyzikálnymi zákonmi a prírodnými javmi. Najviac všetkých očaril 9 D  simulátor, ktorý ich  ponoril do  virtuálneho sveta plného zážitkov. Na čo slúžia školské exkurzie? Práve na toto. Získavanie nových nezabudnuteľných zážitkov a vytvorenie pozitívneho vzťahu k prírodovedným predmetom..

Titulnaatlantis

Fotoalbum

16
Oct

Póla navštívila a poradila

8.10. a 9.10. žiaci 2.A a 2.B triedy absolvovali projekt PZSR Póla radí deťom, ktorého cieľom bolo naučiť bezpečne sa správať v rizikových situáciách, zamyslieť sa nad zodpovednosťou za svoje zdravie, správanie a majetok, ako aj zvýšiť právne a sociálne vedomie detí. Pani kapitánka Ing. Gabriela Tkáčová, z Okresného riaditeľstva PZ v Ružomberku, deťom predstavila kamarátku Pólu. Spoločnými silami zdolávali rôzne situácie a prostredníctvom pracovného zošita s množstvom príbehov, básničiek, úloh, doplňovačiek zisťovali, na koho sa obrátiť, keď sa v živote detí vyskytne nejaký problém.

titulnapnap2

Fotoalbum

14
Oct

Deň otvorených dverí VÚ 1115

Pri príležitosti osláv Dňa ozbrojených síl SR sa v Ružomberku vo vojenskom útvare 1115 konal Deň otvorených dverí. Ani upršané počasie neodradilo žiakov 1.A, 1.B a 2.B triedy  nahliadnuť do priestorov, kde pôsobia ružomberskí profesionáli. Na svoje si prišli hlavne deti, pre ktoré boli pripravené rôzne atrakcie. Najväčšej obľube sa tešila vojenská technika, ktorú si mohli nielen pozrieť, ale do nej aj prakticky nasadnúť a byť ozajstnými vojakmi. Na jednotlivých stanovištiach si mohli chytiť a aj zacieliť samopalom, odstreľovacou puškou alebo pištoľou. Odvážlivci sa mohli dať pomaľovať bojovými maskovacími farbami.

Titulnnadodvu

Fotoalbum


08
Oct

Výstava ovocia a zeleniny

Ako každý rok, tak aj túto jeseň, si žiaci 1. stupňa ZŠ na Bystrickej ceste priniesli ovocie a zeleninu z rodinných záhrad, ktorú vystavili na obdiv domácim aj hosťom. Navštívili nás aj kamaráti z MŠ. Naše ovocie a zelenina poslúžila učiteľom a žiakom, ako učebná pomôcka a v posledný deň sa stala zdravou pochúťkou pre všetkých žiakov našej ZŠ. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podelili o svoje zásoby a podieľali na realizácii už tradičnej Výstavy ovocia a zeleniny.

titulnavoaz

Fotoalbum

Učiteľ ské

Kto je online

We have 13 guests online