02
Apr

Voľby do rady školy

Oznámenie o výsledku volieb do Rady školy
Zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:
 1. Mgr. Martin Fabian
 2. Bc. Jana Kubáňová

Zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:

 1. Alena Czaniková

Zvolení zástupcovia rodičov žiakov školy:

 1. JUDr. Ľubomír Kubáň
 2. Marián Bencko
 3. Helena Mračková
 4. Mgr. Dávid Bázlik

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

 1. Ing. Ľubomír Bakoš
 2. Mgr. Martina Camberová
 3. Ing. Jozef Pažítka
 4. Andrea Kapallová

Tešíme sa na spoluprácu.

29
Mar

Týždeň hlasného čítania

Od 2. apríla do 8. apríla 2012 je vyhlásený Týždeň hlasného čítania. Žiaci našej školy nebudú výnimkou a aj oni sa od budúceho týždňa zapoja do tejto skvelej akcie. V triedach budú každý deň na hodinách slovenského jazyka a literatúry čítať príbehy z kníh školskej knižnice.

Čítanie je zručnosť, ktorú dieťa nevyhnutne potrebuje pre svoj ďalší úspešný život.

28
Mar

Nadácia pontis

Naša škola bude v období 01. apríla 201215. júla 2012 realizovať aktivity environmentálne zameraného projektu s názvom „Recyklujme, chráňme a žime v zelenom svete“. Finančne projekt podporil Nadačný fond TESCO pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis&nbspsumou 2000 €.

Tento projekt bude realizovaný v interiéri a exteriéri Základnej školy, Bystrická cesta 14, Ružomberok, dotknutý priestor bude využívaný pre praktické a medzipredmetové environmentálne vzdelávanie žiakov školy, ako aj organizovanie rôznych podujatí pre ďalšie cieľové skupiny či už v čase výchovno-vzdelávacieho procesu v dopoludňajších hodinách, alebo aj v popoludňajších hodinách mimoškolskej činnosti žiakov školy s dôrazom na rozvíjanie pozitívnych medziľudských vzťahov, budovanie ekologického povedomia žiakov, rodičov a širšieho okolia komunity školy a zlepšenie okolia školy vytvorením bezpečného a zdravého priestoru.

Za finančnú podporu ďakujeme.

23
Mar

Výzva rodičom

Len pred pár dňami vzbudili širšiu pozornosť údajné pokusy o únos detí v Bratislave. Deti musia byť opatrné a nedôverovať cudzím osobám. Nie je však vhodné ich vystrašiť do takej miery, že budú ako nebezpečné vyhodnocovať aj bežné životné situácie, povedala hovorkyňa polície.

Hoci Bratislava nie je za kopcom, myslíme si, že opatrnosti nikdy nie je dosť a cez školský rozhlas sme deťom ponúkli základné rady a upozornenia čo treba ovládať, ako sa zachovať v takejto situácii. Zároveň sme poukázali na nebezpečenstvo internetových známostí. Touto cestou by sme chceli požiadať rodičov, aby sa so svojimi deťmi porozprávali na túto tému, pretože práve rodičia sú pre deti najvyššou autoritou a zároveň najstabilnejším prístavom.

Vzhľadom na to, že Vám, aj  nám ide o to isté - o dobro „našich detí“, dúfame, že naša spoločná starostlivosť v tomto smere bude úplne zbytočná a žiadne z našich detí sa nestretne v reálnom živote s takouto situáciou. Tu sú nejaké údaje, ktoré by Vám mohli pomôcť (zobrazia sa po kliknutí na odkaz nižšie):

06
Feb

V núdzi poznáš priateľa

Minulý týždeň postihla rodinu nášho žiaka Martina nešťastná udalosť. Požiar domu im zničil osobné veci a strechu nad hlavou. Vedenie školy, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci, žiaci a ich príbuzní neváhali a ihneď vyzbierali nielen školské potreby pre žiaka, ale i malú finančnú pomoc pre jeho rodinu, ktorú im bola odovzdať pani riaditeľka Volanská.

V prípade, že by ste chceli aj vy prispieť tejto rodine akýmkoľvek spôsobom, kontaktujte, prosím, p. zástupkyňu Mgr. Pavlíkovú.

Ďakujeme.