10
Aug

Začiatok školského roka 2012/2013

Začiatok školského roka 2012/2013 dňa 3.9.2012

Na ZŠ - Bystrická cesta 14 a Š. Nahálku (školička) spoločne o 8.00 hod. na Bystrickej ceste 14.

Na elokovanom pracovisku ZŠ - Dončova bude slávnostné otvorenie o 9.00 hod.

Tešíme sa na Vás.                                                                                                                              

11
Jun

Letný tábor

Aj tento rok sa na našej škole uskutoční Letný tábor, ktorý sa bude konať v dňoch od 3. júla do 13 júla 2012 na našej škole – Bystrickej ceste 14.

Predbežný časový harmonogram letného denného tábora si môžete pozrieť po kliknutí na tento odkaz. (Program sa bude upravovať podľa počasia a počtu prihlasených detí).

Prihlasovanie detí do tábora je ukončené.


02
Apr

Voľby do rady školy

Oznámenie o výsledku volieb do Rady školy
Zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:
 1. Mgr. Martin Fabian
 2. Bc. Jana Kubáňová

Zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:

 1. Alena Czaniková

Zvolení zástupcovia rodičov žiakov školy:

 1. JUDr. Ľubomír Kubáň
 2. Marián Bencko
 3. Helena Mračková
 4. Mgr. Dávid Bázlik

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

 1. Ing. Ľubomír Bakoš
 2. Mgr. Martina Camberová
 3. Ing. Jozef Pažítka
 4. Andrea Kapallová

Tešíme sa na spoluprácu.

29
Mar

Týždeň hlasného čítania

Od 2. apríla do 8. apríla 2012 je vyhlásený Týždeň hlasného čítania. Žiaci našej školy nebudú výnimkou a aj oni sa od budúceho týždňa zapoja do tejto skvelej akcie. V triedach budú každý deň na hodinách slovenského jazyka a literatúry čítať príbehy z kníh školskej knižnice.

Čítanie je zručnosť, ktorú dieťa nevyhnutne potrebuje pre svoj ďalší úspešný život.

28
Mar

Nadácia pontis

Naša škola bude v období 01. apríla 201215. júla 2012 realizovať aktivity environmentálne zameraného projektu s názvom „Recyklujme, chráňme a žime v zelenom svete“. Finančne projekt podporil Nadačný fond TESCO pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis&nbspsumou 2000 €.

Tento projekt bude realizovaný v interiéri a exteriéri Základnej školy, Bystrická cesta 14, Ružomberok, dotknutý priestor bude využívaný pre praktické a medzipredmetové environmentálne vzdelávanie žiakov školy, ako aj organizovanie rôznych podujatí pre ďalšie cieľové skupiny či už v čase výchovno-vzdelávacieho procesu v dopoludňajších hodinách, alebo aj v popoludňajších hodinách mimoškolskej činnosti žiakov školy s dôrazom na rozvíjanie pozitívnych medziľudských vzťahov, budovanie ekologického povedomia žiakov, rodičov a širšieho okolia komunity školy a zlepšenie okolia školy vytvorením bezpečného a zdravého priestoru.

Za finančnú podporu ďakujeme.