20
Sep

krúžky

ZŠ Bystrická

Názov krúžku                                                         vedúci                    

Informatika hrou - 2. stupeň (obmedzený počet)  Vrbjárová
Slovenčina pre deviatakov                                    Valihorová
Volejbal                                                                 Tabak
Matematický krúžok - 5.-7. ročník                        Štefáneková
Informatika pre tretiakov (obmedzený počet)       Jakabová
Športový krúžok 0.-1. roč. (BUBO)                      Mrvová
Športový krúžok 0.-1. roč. (BUBO)                      Bírošová

Športové hry 2. roč. (BUBO)                                Matisová
Športové hry 3.-4. roč. (BUBO)                            Tabak
Športové hry 3.-4. roč. (BUBO                             Bieliková
Futbalový krúžok - ml. žiaci                                 Fabian
Futbalový krúžok - st. žiaci                                  Fabian
Robotika 2. stupeň (obmedzený počet)                Sališová


ZŠ Dončova

Názov krúžku vedúci Čas
Moderný tanec 1.-5. ročník Šlacká Streda 14,00-16,00
Turistický krúžok Šlacká, Vlkolínska Piatok, Sobota
Pohybová príprava 1.-2. ročník Hanková Pondelok 13,30
Zdravotnícky krúžok 2.-4. roč. Hanková Štvrtok 13,45
Cvičenia z matematiky 5.-9. roč. Babicová Streda 14,00
Počítačový krúžok 3.-9. ročník Maták Utorok 14,00
Cvičenia zo SJ a literatúry 5.-9. Demková Štvrtok 14,00
30
Jun

Oznam - ŠKD

Vážení rodičia,

upozorňujeme Vás na zmenu platby za ŠKD.

V školskom roku 2017/2018 sa bude táto platba uhrádzať bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. Bližšie informácie získate na začiatku školského roka a na stránke školy.

30
Jun

Oznam - cestovné žiakom

Cestovné žiakom za obdobie január - jún 2017
sa vypláca v období
od 03.07.- 14.07.2017 (v pracovných dňoch)
v čase od 8.00-12.00 hod.
Kontakt:0918/782 423

21
Mar

Máš záujem o konzultačné hodiny ?

Ak ste boli chorí, reprezentovali školu, mali dlhodobejšie osobné problémy môžete si doplniť svoje vedomosti a prekonzultovať učivo zo slovenského jazyka a matematiky .

Slovenský jazyk

Mgr. Martina

Priesolová

v 6.B triede

13.10 – 14.00

pondelok

Matematika

Mgr. Ivana Nováková

v 5.B triede

13.10 – 14.00

utorok

Ponuka platí pre všetkých žiakov 2.stupňa. Ak nemôžeš, príď si termín dohovoriť. Neplatí ako doučovanie, to si dohovor so svojim vyučujúcim.

21
Dec

Oznam

CESTOVNÉ SA VYPLÁCA V KANCELÁRII ŠKOLY NA BYSTRICKEJ CESTE 14  V DŇOCH:

 21.12.2016 od 08.00 - 15.00
28.12.2016 od 08.00 - 12.00
29.12.2016 od 08.00 - 12.00
02.01.2017 od 08.00 - 12.00
03.01.2017 od 08.00 - 12.00

alebo po 09.01.2017 od 07.00-15.00

V PRÍPADE AK SA VÁM NEDÁ DOSTAŤ DO BUDOVY ZAVOLAJTE NA T.Č. 0918 782 423