20
Jun

oznam

           OZNAM o zmene výdaja obedov !!!


24. 06. 2016 – piatok- od 11,00 -13,00hod.

27.06.2016 -29.06.2016 : od 11,00 – 13,30 hod.

30. 06.2016 - štvrtok – od 9,00 – 10,30hod.

 

 

V Ružomberku,20.06.2016

                                           Vedúca ŠJ: Debnárová

20
Jun

oznam


Z dôvodu ročného zúčtovania je potrebné obedy odhlásiť do 27.06.2016 do 8,00 hod.

Preplatky za stravné vyplácam:

ŠJ Bystrická cesta 14:

Pondelok: 27.06.2016- od 11,30 -14,00 hod.

Streda:       29.06.2016-od 11,30 -15,00 hod.

ŠJ Bernolákova 11:

Utorok:     28.06.2016- od 11,00 – 14.00 hod.

Štvrtok:     30.06.2016- od 8,00 – 10.00 hod.

Preplatky za stravné, ktoré si neprídete vyzdvihnúť budú prenesené do mesiaca september 2016.

V Ružomberku,20.06.2016                           Debnárová

14
Jun

Zoznam pre Vašich prváčikov

Milí rodičia,

tento zoznam by Vám mohol pomôcť  uľahčiť nákup pre Vašich prváčikov

  

    Zošity: 

     511-7 ks bez pomocných čiar,

     513-5 ks,

     5110-1ks,

     644-2ks,

     460-1ks.

Do peračníka: ceruzky č.2/HB – 3 kusy, strúhadlo, guma, 12 kusové 3-hranné pastelky /najlepšie KOH-I-NOR alebo FABER CASTEL/, zelená fixka centropen 0,3 liner2811, modrú fixku na bielu tabuľu, trojuholníkové pravítko s ryskou. Všetky pomôcky podpísať nezmývateľnou fixkou.

VV: nožnice, disperzné lepidlo - Wurstol, tyčinkové lepidlo, anilínové farby, štetec hrubý plochý č. 12, štetec okrúhly č. 6, umelohmotný pohár na vodu, voskovky12 kusové, plastelína, stará košeľa s dlhým rukávom, 20 ks hrubých výkresov A4 a A3, farebné papiere, čierny tuš, 24 kusové fixky, vlhčené obrúsky 1 balenie, PVC obrus na ochranu lavice. Všetky pomôcky podpísať nezmývateľnou fixkou a uložiť do krabice.

TV: tričko s krátkym rukávom, krátke nohavice, tenisky s bielou podrážkou, tepláky, náhradné ponožky, švihadlo, tenisovú loptičku. Veci podpísať a uložiť do pláteného vrecka. 
Vrecko s prezúvkami (nie šľapky), obrúsok na desiatu, plastová nádoba na desiatu, plastová fľaša na pitie, malý uterák na ruky, tekuté mydlo, 4 kusy toaletný papier a jedno balenie papierových vreckoviek.

                                                      

 

02
Jun

Oznam

Dňa 3.6.2016 vyučovanie z technických príčin

končí o 10:30hod.

Vydávanie obedov v školskej jedálni je pre

II. stupeň od 10:30hod. do 11:30hod.

ŠKD je v prevádzke.

09
May

Prevencia proti pedikulóze

V škole bol zistený výskyt pedikulózy (zavšivavenie), žiadame zákonných zástupcov žiakov o vykonávanie pravidelnej kontroly vlasov u svojich detí. Pedikulóza sa v škole vyskytuje opakovane, preto pristupujeme k tomuto kroku nasledovne: priebežne počas týždňa prosíme o kontrolu vlasov Vašej dcéry/ syna a svojím podpisom potvrdili do tabuľky v žiackej knižke, že ste spomínanú kontrolu vykonali. Podpisy zákonných zástupcov skontrolujú triedni učitelia na triednických hodinách. V prípade, že sa u žiaka vši vyskytnú, prosíme, aby žiak alebo zákonný zástupca žiaka informoval triedneho učiteľa a vedenie školy. Žiak môže nastúpiť do školy po predložení potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast. Odporúčame ,aby  problém riešili podľa lekárskych odporúčaní. Ďakujeme za porozumenie a trpezlivosť.

 LEGISLATÍVA

Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona NR SR č. 140/2008 Z. z. ustanovuje v § 51 povinnosti fyzických osôb a v § 52 povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam. Podľa § 12 ods.2 písm. e) citovaného zákona medzi takéto opatrenia patrí aj dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov.

Regulácia živočíšnych škodcov, t.j. dezinsekcia a deratizácia sú preventívne opatrenia vykonávané na zamedzenie vzniku a šírenia prenosných ochorení. Pri vzniku a šírení prenosných ochorení sa vykonávajú opatrenia priamo v ohnisku nákazy.

Takýmto škodcom je pre človeka aj voš detská, na ktorej reguláciu výskytu sa vykonáva dezinsekcia.

Vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, § 10 náležitosti prevádzkového poriadku.

Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.

vlasy-strihanie-vsi_dreamstime_1